De Vredesposterwedstrijd richt zich tot de kinderen over heel de wereld en wordt wereldwijd georganiseerd door Lions Clubs International.
Met deze tekenwedstrijd proberen we kinderen van het vijfde, zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar onderwijs te sensibiliseren voor een vreedzame en verdraagzame wereld.

Onder het peterschap van de Lions Club Sint-Joris-Winge nemen sinds 2015 leerlingen van de Sint-Martinusschool uit Lubbeek en de Vrije Basisschool Sint-Joris uit Sint-Joris-Winge deel aan de Vredesposterwedstrijd. Ook de Academie Regio Tienen (Filiaal Tielt-Winge) zette zich in 2019 achter dit initiatief.

Het thema voor de vredesposter 2018-2019 was ‘Een reis van vrede’.

Dit jaar hebben 131 leerlingen een tekening ingediend. Ze hebben er veel tijd ingestoken en het resultaat mag gezien worden. Elke leerling werd dan ook getrakteerd op een kleine attentie.

Een jury heeft de tekeningen beoordeeld op basis van creativiteit en uitwerking van het thema. Per klas werden laureaten aangeduid . Zij kregen een geschenkdoos met filmtickets en de deelnemende scholen ontvingen voor hun steun en actieve medewerking aan dit project een Apple Ipad of waardebon.

De jury van het district 112 B heeft per club een winnaar gekozen. Uit deze winnaars zijn er 3 tekeningen weerhouden welke ons district vertegenwoordigen voor het MD.

Uit de 12 tekeningen van de 4 districten werd op 2 juni op Kid’s Day de winnaar voor het MD bekend gemaakt.

Wij zijn terecht fier dat in 2019 de tekening van Gitte Noynaert, leerling van de Academie Regio Tienen – afdeling Tielt-Winge, weerhouden werd om ons district te vertegenwoordigen voor het MD.