Belgische non-profit organisatie ter ondersteuning van blinden en slechtzienden

ICC Belgium werd oorspronkelijk opgericht in 2006 door een groep jonge en dynamische blinde en slechtziende jongeren na hun deelname aan het zomerkamp, georganiseerd door ICC International. ICC International werd opgericht in 1993 aan de universiteit van Lintz in Oostenrijk. Sindsdien wordt er ieder jaar een internationaal kamp ingericht waar blinde en slechtziende jongeren tussen 16 en 21 jaar van over heel de wereld samenkomen om workshops in technologie en sociale vaardigheden te volgen, teneinde de slaagkansen in het hoger onderwijs of intrede op de arbeidsmarkt te vergroten. In 2017 nam ICC Belgium het initiatief om het internationaal zomerkamp in eigen land te organiseren, namelijk te Leuven, en dit met zeer groot succes.

Om structuur te geven aan de organisatie en om nog effectiever te kunnen inspelen op de noden van haar doelgroep werd in 2019 overgegaan tot de oprichting van de vzw ‘ICC BELGIUM’. Ze streeft naar een wereld waar een visuele handicap nauwelijks of geen invloed heeft op de uitbouw van het leven van de des betrokkenen. De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen wenst te verwezenlijken, zijn onder meer: het uitbouwen van een expertisecentrum, het organiseren van sensibiliseringsactiviteiten en het uitoefenen van invloed op het gangbare beleid inzake inclusie van mensen met een beperking.

Om haar doelstellingen te kunnen bereiken beschikt ICC Belgium over enkele sterke punten die haar tevens onderscheiden van andere associaties. Zo kan het terugvallen op een reeds sterk internationaal ontwikkeld netwerk. Blinden en slechtzienden zitten aan het stuurwiel van de organisatie, weliswaar met ondersteuning van enkele ziende ogen.

Structureel partnership met Lions Sint-Joris-Winge

ICC Belgium wordt financieel niet ondersteund door de overheid. Zij moet haar werkingsmiddelen vinden door middel van fondsenwerving. Sinds de oprichting in 2006 heeft ICC Belgium steeds kunnen rekenen op de steun van diverse Lionsclubs in ons land, waaronder ook de Lions Club van Sint-Joris-Winge. Lions is daardoor één van haar belangrijkste structurele partners geworden. Deze steun is onmiskenbaar superbelangrijk voor de verdere uitbouw van de doelstellingen van ICC Belgium.