Project voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel

Een niet aangeboren hersenletsel (“NAH”) ontstaat plots. Het kan veroorzaakt zijn door een ongeval, een beroerte (CVA), een hersentumor, … De gevolgen zijn heel uiteenlopend en beïnvloeden verschillende levensdomeinen: thuissituatie, relaties, werk, vrije tijd. De ernst van deze gevolgen kan eveneens sterk variëren. In een niet onaanzienlijk aantal situaties is een volledige terugkeer naar het eigen sociaal netwerk dan ook niet of slechts ten dele mogelijk. De fysieke zorg kan te zwaar zijn en de gevolgen op psychosociaal en relationeel vlak kunnen heel ingrijpend zijn. De nood aan ondersteuning was al langer gekend maar tot voor enkele jaren ontbrak regionaal een concreet antwoord op deze problematiek. Immers ook wanneer de zorg te zwaar wordt, blijft het essentieel dat het sociaal netwerk van de betrokkene dicht bij de zorg zelf betrokken wordt. Sinds 2005 voorziet de Vlaamse regering jaarlijks extra middelen om wachtlijsten weg te werken. En in 2010 werd eindelijk een project weerhouden om in het oosten van de provincie een centrum te realiseren om tegemoet te komen aan de hoogste noden: Groenhoef.

Groenhoef centrum

Op 31 maart 2014 werd het Groenhoef centrum in gebruik genomen. Het biedt plaats aan 19 permanente bewoners, 6 plaatsen in het dagcentrum en 1 plaats voor kortopvang. Op 19 oktober 2014 kwam minister van Welzijn Jo Vandeurzen Groenhoef persoonlijk officieel inhuldigen. Het thema van zijn toespraak was ‘sociaal ondernemerschap’ met aandacht voor gepersonaliseerde zorg. Het concept en de architectonische vormgeving van het centrum maken het mogelijk dat we een ruim spectrum van zorgvragen kunnen beantwoorden. Gaande van ondersteuning gedurende één of meerdere dagen per week, gedurende een bepaalde periode of permanent. Ook qua zorgintensiteit beoogt het centrum een antwoord te bieden aan de doelgroep waarbij naast de nodige ondersteuning inzake fysieke zorg, ook deskundigheid aanwezig is voor de psychosociale zorg. In dit verband situeert zich de samenwerking met het UZ Pellenberg en het PZ Bierbeek.

Lions Clubs steunen Groenhoef

Voor de realisatie van het project Groenhoef werd een grote lening aangegaan. Vijf Lion Clubs uit de regio werken samen om de afbetaling van deze lening mogelijk te maken. Ook onze club draagt zijn steentje bij!