Het Balanske

Het Balanske is een gezinsactiviteitencentrum voor personen met een handicap en hun gezin. Het centrum wil in de eerste plaats een plek zijn waar ouders met een kind met een handicap steun vinden. Sinds de oprichting van het Balanske heeft de Lions Club Sint-Joris-Winge jaarlijks een bijdrage overgemaakt ter ondersteuning van hun werking.

In september 2019 werd een nieuw dagcentrum voor (jong) volwassenen vanaf 18 jaar, De Kalabas, geopend binnen de gebouwen van Het Balanske. Dit nieuwe dagcentrum kreeg dit jaar onze bijzondere aandacht.  Onze club overhandigde onlangs een cheque ter waarde van 2500 euro.