Lions Clubs steunen sociale projecten in de wereld

Lions Clubs International Foundation legt zich sinds haar oprichting in 1968 toe om, met de steun van de Lions Clubs, hulp te bieden aan een groot aantal sociale projecten in de wereld. Op die manier kon de humanitaire organisatie Lions Clubs International Foundation (LCIF), tijdens de voorbije 50 jaar, meer dan 1 miljard US$ aan sociale doelen schenken.

Deze hulp gaat van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First), het bestrijden van mazelen (One shot One life), het behandelen van diabetes, tot het ondersteunen van Special Olympics, het organiseren van educatieve programma’s voor de jeugd (Lions Quest) en het verlenen van hulp bij natuurrampen.

Met Campaign 100 is het de bedoeling om vanaf Lionsjaar 2018-2019 worldwide ieder jaar gedurende drie jaar telkens 100.000.000 US$ via de clubs in te zamelen, dus 300.000.000 US$ in totaal op drie jaar. Jaarlijks wil LCIF daarmee 200.000.000 mensen die hulp nodig hebben, ondersteunen.

Gedurende het eerste jaar van Campaign 100, kon via de clubs in de hele wereld en via donoren 110.000.000 US$ ingezameld worden. Ons district behaalde in dat eerste jaar een schitterend resultaat door 110.253,70 US$ bij 56 van de 69 clubs op te halen. LC Sint Joris Winge droeg hierbij toe met een bedrag van 4.550 US$, een schitterend resultaat!

LCIF maakt deel uit van Lions Clubs International, opgericht in 1917, en erkend als één van de belangrijkste en efficiëntste service organisaties in de wereld, dat zich sociaal inzet en engageert via 1.450.000 leden en circa 48.000 Lions Clubs in meer dan 200 landen.

LCIF staat voor internationale solidariteit tussen alle Lions Clubs in de wereld. De focus ligt op acht actiegebieden: Zicht, Jeugd, Honger, Rampen, Diabetes, Kinderkanker, Milieu en Humanitaire hulp.

LCIF heeft u nodig en rekent op uw medewerking. LCIF is onze stichting en daar kunnen wij heel trots op zijn!