Voedselbanken strijden tegen voedselverspilling

Ons land telt 9 regionale Voedselbanken die elk verantwoordelijk zijn voor de logistieke herverdeling van levensmiddelen aan lokale aangesloten verenigingen. Het doel van de Voedselbanken is om voedselhulp te verschaffen aan behoeftigen. Hiervoor ontvangen ze, kosteloos, een belangrijke hoeveelheid levensmiddelen van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), maar ook producten geschonken door de voedingsindustrie, door grote bedrijven uit de distributiesector, door groenten-en fruitveilingen en ook via het organiseren van verschillende voedselinzamelingen bij het grote publiek.

In 2018 werd 15.351 ton voedsel ingezameld en met de hulp van 305 vrijwilligers van de Voedselbanken samen met duizenden vrijwilligers van 623 lokale aangesloten verenigingen, verdeeld aan 159.081 begunstigden.

Lions en Delhaize zijn structurele partners van de Voedselbanken

De Lions hebben de de Voedselbanken altijd gesteund. In West-Vlaanderen en Brabant werden ze zelfs door Lions opgericht. De afdelingen van de Voedselbanken worden beheerd door vrijwilligers, waaronder vele Lionsleden.

De Lions dragen hun steentje bij tot de jaarlijkse inzamelactie van Delhaize. Tot voor enkele jaren werden voedingsproducten ingezameld, nu wordt gewerkt met een systeem van waardebons.

Voor de Delhaize-inzamelactie wordt het steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden. Vandaar ook de steun van vele Lionsclubs. Hoewel Vlaanderen het in verband met armoede relatief goed doet in vergelijking met ander Europese regio’s, zijn de naakte cijfers schrijnend. Meer dan 600.000 Vlamingen leven onder de armoedegrens en in sommige gemeenten wordt 15% van de kinderen geboren in een kansarm gezin.

Dit is dan ook de reden waarom Lions Club Sint-Joris-Winge het als een ‘core business’ vindt om aan de Actie Voedselbanken actief deel te nemen.